Bạn muốn biết sự thật về thành công? Ray Dalio, người sáng lập Bridgewater Associates, quỹ đầu cơ lớn nhất thế giới, sẽ cho bạn câu trả lời.