Tổng giám đốc Asanzo Việt Nam nói về lý do chọn công nghệ Nhật để sản xuất tivi Asanzo...