Theo thống kê mới công bố của Forbes, hiện thế giới có 1.810 người sở hữu tài sản từ 1 tỷ USD trở lên, thấp hơn 16 tỷ phú so với năm 2015.