Thị trường ngô tăng mạnh, khi các nhà chức trách Brazil cho biết, sẽ cắt giảm mạnh triển vọng sản lượng ngô của nước này, khoảng gần 7 triệu tấn vụ thu hoạch thứ 2.