USDA cho rằng, sản lượng gạo toàn cầu niên vụ 2015 - 2016 giảm do diện tích trồng lúa và năng suất lúa đồng loạt giảm.