FLC có ý tưởng xây 10 sân golf liên tiếp tại Quảng Bình, nhưng theo quy hoạch đến năm 2020, Quảng Bình chỉ được quy hoạch 1 sân golf tại dự án Khu nghỉ dưỡng phục hồi chức năng suối nước nóng Bang.