Cùng với số lượng đi lại bằng hàng không tăng lên, nhu cầu chất lượng của các sân bay tầm cỡ thế giới cũng đang ở mức cao nhất mọi thời đại.