Chủ tịch Hà Nội chỉ đạo làm rõ một số sai phạm về đất đai; Việt Nam bị nhắm đến trong sắc lệnh 'trả đũa thương mại' của Trump; Đưa hành vi kinh doanh vàng, ngoại hối trái phép vào Bộ luật Hình sự sửa đổi; Tập đoàn bia lớn nhất Philippines tính mua cổ phần Sabeco