Nhiều người ngậm quả đắng khi mua hàng tết từ người quen, bạn bè tự làm rồi bán qua Facebook.