Vietinbank xin nới room. Vấn đề là liệu đề nghị trên hiện thực đến đâu và vì sao lại là VietinBank mà không phải một ngân hàng nào khác?