Khó tiếp cận vốn, chưa được đối xử công bằng, lo bị “xộ khám” bởi những quy định bất hợp lý... là những tâm tư mà nhiều doanh nghiệp và chuyên gia chia sẻ với Tuổi Trẻ về những khó khăn hiện nay trong hoạt động sản xuất kinh doanh.