Theo Taurus Wealth Advisors, khởi đầu tươi sáng của vàng trong đầu năm 2016 mới chỉ là sự bắt đầu và vàng sẽ là tài sản sinh lời tốt nhất năm nay.