Chiều 25/4, Công ty cổ phần Chứng khoán Kim Long (mã KLS, sàn HNX) đã họp Đại hội đồng cổ đông 2016. Đây là sự kiện được thị trường đặc biệt quan do HĐQT đã trình cổ đông phương án giải thể, trong khi Kim Long là một công ty chứng khoán vốn hơn 2.000 tỷ đồng, thường xuyên nằm trong top cổ phiếu giao dịch nhiều nhất thị trường.