Thái Lan có thể lập quỹ phát triển hạ tầng để phát triển khu vực, tách biệt các khoản tài chính của Trung Quốc.