Quân đội Trung Quốc từng gây dựng được một đế chế kinh doanh 6 tỷ USD, còn quân đội Indonesia tham gia trồng trọt, săn bắn và làm khách sạn.