Nhiều chuyên gia kinh tế hàng đầu của các quỹ đầu tư nước ngoài đều có chung một nhận định rằng, thị trường BĐS đang diễn biến hết sức phức tạp, khó lường