Được tích hợp những tiện ích đẳng cấp, tổ hợp căn hộ D’. Le Roi Soleil - Quảng An sẽ xác lập chuẩn mực mới cho phong cách sống thượng lưu ở Hà thành.