Các khu công nghiệp trọng điểm phía Nam có tổng diện tích đất là 33.500ha, gấp gần 3 lần các khu công nghiệp trọng điểm tại phía Bắc (12.100ha).