Thanh toán không dùng tiền mặt thông qua hệ thống điểm chấp nhận thẻ đã dần trở nên phổ biến ở những đô thị lớn. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều khó khăn, vướng mắc cần giải quyết để việc sử dụng thẻ trở nên đơn giản và thuận tiện hơn.