Mitsubishi Heavy Industries (MHI), công ty hàng đầu của Nhật Bản về thám hiểm không gian, đang đóng vai trò chính yếu trong việc vận chuyển hàng hóa lên Trạm vũ trụ quốc tế (ISS).