Ở một số địa phương, hoạt động XK phụ thuộc hoàn toàn vào khối DN FDI khi khối DN này chiếm đại đa số kim ngạch XK toàn tỉnh. Trong khi đó, DN “nội” vẫn đang lúng túng tìm cách vượt khó.