Đây là giai đoạn phát triển đồng bộ tốt nhất thế giới giữa các nền kinh tế phát triển và mới nổi trong thập kỷ này, thời điểm có thể làm giảm sự biến động của thị trường toàn cầu. Tuy vậy, vẫn còn một “đám mây đen” đang kéo tới đằng sau khung cảnh tươi đẹp này.