World Mode Holdings (WMH), một tập đoàn hàng đầu Nhật Bản cùng công ty Cổ Phần Liên Kết Con Người (People Link) chính thức hợp tác ra mắt dịch vụ tuyển dụng và hỗ trợ toàn diện cho người lao động Việt Nam sang làm việc tại Nhật Bản với tư cách là Đại sứ Thương Hiệu toàn cầu (GA) - nhân viên bán hàng chuyên nghiệp trong ngành bán lẻ.