Với việc giảm giá mạnh của hầu hết các cổ phiếu trên thị trường, liệu có phải là cơ hội để tăng tỷ trọng cổ phiếu khi so sánh với các thị trường chứng khoán khác trong khu vực?