Năm 2017, thị trường chứng khoán đã chứng kiến nhiều cuộc soán ngôi ngoạn mục trong top những người giàu nhất.