Ông Lê Thanh Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, được phân công tiếp tục chỉ đạo Thành ủy TP.HCM; ông Võ Văn Thưởng, Ủy viên Trung ương, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, điều hành hoạt động của Thành ủy.