Trước những biến động gần đây của thị trường tài chính - tiền tệ toàn cầu, dòng tiền đang có xu hướng rút ra khỏi thị trường các nước mới nổi. Xu hướng này sẽ tiếp tục tạo áp lực lên tỷ giá, dòng tiền đầu tư, cán cân thanh toán và lên thị trường chứng khoán Việt Nam. Chính phủ và cơ quan ban ngành chức năng đã ban hành một số chính sách nhằm ổn định tâm lý nhà đầu tư và các giải pháp để phát triển thị trường trong ngắn hạn cũng như dài hạn.