Ngày 6-11 là hạn cuối của cuộc vận động tranh cử kéo dài hai tháng tại Myanmar. Ngày 8-11, cử tri Myanmar sẽ cầm lá phiếu thực hiện cuộc bầu cử “tự do và công bằng” đầu tiên trong lịch sử kể từ năm 1960.