Những người nuôi ong mật tự nhận mình là "dân du mục", do cuộc sống nay đây mai đó để di chuyển đàn ong đi kiếm nơi có thời tiết và nguồn phấn hoa phù hợp.