Những người thừa kế sáng giá "tương tàn", giành quyền kiểm soát tập đoàn “khủng” không chỉ là chuyện trong kịch bản phim Hàn Quốc. Đó là thực tế hiện hữu khá lâu ở các tập đoàn gia đình trị hàng đầu nước này như Samsung, Hyundai, Kumho, Lotte, Hanjin…