Thị trường bất động sản đã đi qua quá nửa chặng đường của năm 2017 với những chuyển biến tích cực.