Trong khoảng 14 năm nữa, những công nghệ như xe không người lái, lao động robot… sẽ được đưa vào cuộc sống, giúp mọi người giải quyết công việc của mình một cách thuận lợi hơn.