“Đó là một trong những kỷ niệm đẹp nhất trong cuộc đời công tác của tôi” - nguyên Phó thống đốc NHNN Việt Nam Đặng Thanh Bình chia sẻ về giai đoạn soạn thảo và ban hành hai bộ luật về Ngân hàng năm 1997 - một trong những mốc son của Ngành trong dòng chảy lịch sử 65 năm qua.