Hoạt động bán lẻ sẽ thay đổi rất nhiều trong những năm sắp tới, đi theo xu hướng số hóa của nền kinh tế.