Theo số liệu thống kê mới nhất của Tổng cục Hải quan, tổng kim ngạch nhập khẩu của 10 nhóm hàng nhập khẩu lớn nhất đạt 64,876 tỷ USD, chiếm 63,60% tổng kim ngạch nhập khẩu của cả nước từ đầu năm đến ngày 8 là 102 tỷ USD.