Do bị lưu kho quá lâu, nho “sốc nhiệt” đã bị hỏng, thối, thuộc diện bắt buộc phải tiêu hủy. Tuy nhiên, thay vì phải tiêu hủy, công ty trên lại tuồn “cửa sau” cho những người bán online để thu hồi vốn.