Đồng bằng sông Cửu Long cần học hỏi từ Nhật và Israel để tập trung và khai thác những lợi thế về tài nguyên bản địa hiệu quả hơn.