Vì sao Bộ Tài chính khó phát hành trái phiếu chính phủ (TPCP)? Ngân sách nhà nước thực sự khó khăn như thế nào và đâu là nguyên nhân sâu xa tình trạng này?