Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam Hiroshi Fukada cho biết Nhật Bản "rất quan tâm tăng cường năng lực an ninh hàng hải cho Việt Nam" và sẽ tiếp tục cung cấp thêm tàu tuần tra cho VN.