Một trong những nội dung được phía Nhật đưa ra là Việt Nam sẽ bỏ thuế nhập khẩu với xe máy của nước này trong vòng 8 năm.