Kinh doanh thua lỗ, Long đã lừa 5 người để chiếm đoạt hơn 17 tỷ đồng. Nhà chức trách truy tố người này với khung hình phạt từ 12- 20 năm tù hoặc chung thân.