Tiếp thị kiểu “khủng bố” như trên không phải là giải pháp tốt để tiếp cận người tiêu dùng, nó thể hiện văn hóa kinh doanh thấp của doanh nghiệp.