Ma Xinqing và Wang Dishan là hai công nhân hiếm hoi tại một nhà máy gần như đã bị đóng cửa từ đầu năm, vừa làm việc vừa kiêm quét dọn, bảo vệ.