Đây là "lãnh địa" mà tại đó những chiếc điện thoại thông minh mang lại nhiều lợi nhuận nhất trên thế giới được tạo ra, là một phần chuỗi cung ứng được bảo vệ chặt chẽ của tập đoàn Apple.