Thị trường Mỹ đối mặt rủi ro lớn nhất từ khủng hoảng tài chính 2008; UBGSTC: Khai thác thêm 1,5 triệu tấn dầu sẽ góp thêm 0,25% vào tăng trưởng; Đề xuất đầu tư Nhà máy Nhiệt điện khí Long Sơn 4,39 tỷ USD; Ngân hàng trong cuộc chiến bán lẻ