Con số này gần gấp đôi so với nguồn vốn bốc hơi khỏi thị trường mới nổi giai đoạn khủng hoảng tài chính toàn cầu.