Niềm vui cho một số chuỗi trung tâm thương mại là nỗi buồn của đối thủ cạnh tranh.