Một cuộc cách mạng bán lẻ đang diễn ra tại khu vực cửa hàng tiện lợi của Đông Nam Á