Người gửi tiền sẽ được bảo hiểm tối đa 75 triệu đồng; Ngân sách thu 5 tỉ USD nếu thuế môi trường xăng 8.000 đồng/lít; Nhà đầu tư thế giới lại lo về nợ Trung Quốc; Khí đốt Mỹ khó vượt Nga ở thị trường châu Âu