Đó là ý kiến của một số chuyên gia kinh tế hàng đầu nói về việc dư luận đang xôn xao về việc một số ngân hàng tạm dừng thế chấp nhà hình thành trong tương lai, kể cả nhà riêng đang ở, nhưng chưa có sổ đỏ.